Tarife pentru servicii consulare

Valabil: 01- 30 aprilie 2019

Tipul serviciului   Tariful
în CAD
I. Perfectarea vizelor
1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar   30
2. Tip B – viză de tranzit   61
3. Tip C – viză de scurtă ședere   91
4. Tip D – viză de lungă ședere   121
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altor documente
1.Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului biometric al cetățeanului Republicii Moldova:  
30 zile (a se vedea NOTĂ) Vârsta 12 ani și mai mare 152
Vârsta sub 12 ani 136
Daca prelevarea datelor biometrice este fizic imposibila 136
15 zile (a se vedea NOTĂ) Vârsta 12 ani și mai mare 168
Vârsta sub 12 ani 152
Daca prelevarea datelor biometrice este fizic imposibila 152
5 zile (a se vedea NOTĂ) Vârsta 12 ani și mai mare 198
Vârsta sub 12 ani 175
Daca prelevarea datelor biometrice este fizic imposibila 175
2.Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate (BI) al cetățeanului Republicii Moldova (RM)  
30 zile (a se vedea NOTĂ) BI pentru cetateanul RM aflat provizoiu peste hotare 83
BI in locul actului declarat pierdut sau furat 83
15 zile (a se vedea NOTĂ) BI pentru cetateanul RM aflat provizoiu peste hotare 90
BI in locul actului declarat pierdut sau furat 98
5 zile (a se vedea NOTĂ) BI pentru cetateanul RM aflat provizoiu peste hotare 106
BI in locul actului declarat pierdut sau furat 122
Buletin de identitate provizoriu de aflare provizorie in strainatate/td> 24h cu foto 77
24h fara foto 80
3. Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv 241
4. Eliberarea titlului de călătorie:  
Pentru persoanele care au împlinit 18 ani 38
Pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani gratis
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei
1. Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 23
2. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 483
3. Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 23
4. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 75
5. Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 15
6. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 75
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 105
2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă 407
3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 105
4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 256
5. Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 38
6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 45
V. Autentificarea actelor notariale
1.Autentificarea procurii  
a)în numele persoanei fizice 45
b)în numele persoanei juridice 91
2.Autentificarea testamentului 45
3.Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 159
4.Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 83
5.Legalizarea semnăturilor pe documente 15
6.Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 3
7.Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele 23
8.Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:  
a)certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc 30
b)certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 15
c)certificarea timpului (datei) prezentării documentului 23
9. Primirea documentelor la păstrare 30
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 15
11. Întocmirea protestelor de mare 45
12. Asigurarea probelor 75
13. Alte acte notariale 75
VI. Legalizarea consulară
Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:  
a)pentru persoane fizice: 53
a)pentru persoane juridice: 99
VII. Alte acțiuni consulare
1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 53
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 53

NOTĂ:

- Acest clasificator reflectă categoriile de cereri conform clasei de vârstă și a termenului de soluționare a cererii implementate pe teritoriul național al Republicii Moldova de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.

- Pentru cererile depuse în străinătate, termenele de perfectare a pașaportului de 30, 15 și 5 zile se completează adițional cu perioada necesară pentru procesarea dosarului de către misiunea diplomatică / oficiul consular, executarea livrării dosarului în adresa IP „Agenția Servicii Publice” și a livrării actelor perfectate în străinătate. Termenul total necesar variază în dependență de țara în care a fost depusă cererea.

- Termenul indicativ de livrare a pașaportului în Canada este de 3,5 luni pentru dosarele depuse spre examinare la 30 de zile. Pentru dosarele depuse spre examinare la 15 și 5 zile, termenul de livrare a pașaportului poate varia considerabil în dependență de data depuneri cererii.

- Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a pașapoartelor. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a pașaportului în străinătate. Termenul de livrare a pașaportului în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia.

Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a pașaportului cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document sau cu cel puțin 6 luni înainte pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și nu au fost documentate anterior cu buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova.