Prestarea serviciilor consulare la sediul ambasadei

Valabil: 01 – 30 noiembrie 2018

Tipul serviciului   Tariful
în CAD
I. Perfectarea vizelor
1. Tip A – viză de tranzit aeroportuar   30
2. Tip B – viză de tranzit   61
3. Tip C – viză de scurtă ședere   91
4. Tip D – viză de lungă ședere   122
II. Perfectarea și eliberarea pașaportului cetățeanului Republicii Moldova și altor documente
1.Perfectarea setului de documente pentru obținerea pașaportului biometric al cetățeanului Republicii Moldova:  
30 zile (a se vedea NOTĂ) Vârsta 12 ani și mai mare 157
Vârsta sub 12 ani 143
15 zile (a se vedea NOTĂ) Vârsta 12 ani și mai mare 172
Vârsta sub 12 ani 154
5 zile (a se vedea NOTĂ) Vârsta 12 ani și mai mare 203
Vârsta sub 12 ani 179
2.Perfectarea setului de documente pentru obținerea buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova  
Toate vârstele 30 zile (a se vedea NOTĂ)
1) la prima documentare cu buletin:
2) la înlocuirea buletinului precedent:

82
91
15 zile (a se vedea NOTĂ) 97
5 zile (a se vedea NOTĂ) 111
3. Examinarea cererii privind stabilirea cu domiciliu permanent în străinătate a cetățeanului Republicii Moldova și perfectarea setului de documente respectiv 260
4. Eliberarea titlului de călătorie:  
Pentru persoanele care au împlinit 18 ani 39
Pentru persoanele care nu au împlinit 18 ani gratis
III. Acțiunile consulare în domeniul cetățeniei
1. Examinarea cererii privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 24
2. Examinarea cererii privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 483
3. Examinarea cererii privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi perfectarea setului de documente respectiv, cu eliberarea adeverinței respective 24
4. Eliberarea adeverinţei privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova 85
5. Eliberarea adeverinţei privind dobîndirea/redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova 24
6. Perfectarea certificatului cu privire la cetăţenie 85
IV. Înregistrarea actelor de stare civilă
1. Înregistrarea căsătoriei şi eliberarea certificatului de căsătorie 97
2. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii comune a soților care nu au copii minori comuni sau înfiați de ambii soți, în cazurile cind între aceștia nu există litigii referitoare la partaj sau la întreținerea soțului inapt de muncă 401
3. Înregistrarea divorțului în temeiul cererii unuia dintre soți privind divorțul și hotărîrii (sentinței) instanței judecătorești, dacă celălalt soț este declarat incapabil, dispărut, condamnat la privațiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani 97
4. Înregistrarea divorțului în temeiul hotărîrii instanței judecătorești cu privire la desfacerea căsătoriei 249
5. Întocmirea dosarului privind transcrierea actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv 57
6.Examinarea cererii privind schimbarea numelui și/sau prenumelui, și/sau patronimicului, cu eliberarea certificatului respectiv 57
V. Autentificarea actelor notariale
1.Autentificarea procurii  
a)în numele persoanei fizice 55
b)în numele persoanei juridice 100
2.Autentificarea testamentului 55
3.Autentificarea contractului, cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și contractului de gaj 161
4.Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale 85
5.Legalizarea semnăturilor pe documente 24
6.Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele 5
7.Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele 17
8.Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:  
a)certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc 39
b)certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie 24
c)certificarea timpului (datei) prezentării documentului 32
9. Primirea documentelor la păstrare 39
10. Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv 24
11. Întocmirea protestelor de mare 55
12. Asigurarea probelor 85
13. Alte acte notariale 85
VI. Legalizarea consulară
Legalizarea consulară a unui document eliberat de autoritățile unui stat străin cu participarea acestora, destinat utilizării în Republica Moldova:  
a)pentru persoane fizice: 51
a)pentru persoane juridice: 96
VII. Alte acțiuni consulare
1. Solicitarea unui act (act de stare civilă, act notarial, cazier judiciar etc.) sau a unei informații din Republica Moldova 55
2. Perfectarea și eliberarea unui alt document sau certificat, efectuarea unei alte acțiuni consulare decît cele menționate în compartimentele precedente, dar care sunt solicitate conform legislației statului străin și nu contravin legislației Republicii Moldova sau acordurilor la care ambele state sunt parte. 55

NOTĂ:

- Acest clasificator reflectă categoriile de cereri conform clasei de vârstă și a termenului de soluționare a cererii implementate pe teritoriul național al Republicii Moldova de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”.

- Pentru cererile depuse în străinătate, termenele de perfectare a pașaportului de 30, 15 și 5 zile se completează adițional cu perioada necesară pentru procesarea dosarului de către misiunea diplomatică / oficiul consular, executarea livrării dosarului în adresa IP „Agenția Servicii Publice” și a livrării actelor perfectate în străinătate. Termenul total necesar variază în dependență de țara în care a fost depusă cererea.

- Termenul indicativ de livrare a pașaportului în Canada este de 3,5 luni pentru dosarele depuse spre examinare la 30 de zile. Pentru dosarele depuse spre examinare la 15 și 5 zile, termenul de livrare a pașaportului poate varia considerabil în dependență de data depuneri cererii.

- Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a pașapoartelor. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a pașaportului în străinătate. Termenul de livrare a pașaportului în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia.

Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a pașaportului cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document sau cu cel puțin 6 luni înainte pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani și nu au fost documentate anterior cu buletin de identitate al cetățeanului Republicii Moldova.