Pașaport biometric

PERFECTAREA PAȘAPORTULUI BIOMETRIC

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează de la naștere.

Cetăţenii Republicii Moldova, în baza cererii personale depuse în scris, pot deține două pașapoarte valabile, cu condiția ca datele titularului din acestea să fie identice.

Începând cu 1 ianuarie 2011, Republica Moldova eliberează în exclusivitate pașapoarte cu date biometrice. Pașapoartele eliberate până la 1 ianuarie 2011 continua să fie valabile până la data expirării specificată în ele.

Nu se includ datele despre copii în pașapoartele părinților.

Pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vârsta de până la 7 ani - pe un termen de 4 ani.

Prelevarea datelor biometrice

Depunerea cererii de perfectare a pașaportului biometric implică acceptul persoanei sau reprezentatului legal al acesteia pentru prelevarea/procesarea digitală a următorilor parametri biometrici:

- Pentru adulți și copiii care au împlinit 12 ani: fotografia digitală, amprentele digitale, semnătura digitală;

- Pentru copiii de 10-12 ani: fotografia digitală, semnătura digitală;

- Pentru copiii mai mici de 10 ani: fotografia digitală.

Obligativitatea deținerii buletinului de identitate

Cetățenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 16 ani pot depune cererea de perfectare a pașaportului biometric doar dacă dețin buletin de identitate valabil sau dacă depun cererea de perfectare a buletinului de identitate concomitent cu cererea de perfectare a pașaportului biometric.

Cetățenii Republicii Moldova cărora li s-a aprobat stabilirea cu domiciliul permanent în străinătate (emigrarea autorizată) sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

Copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani sunt scutiți de obligativitatea deținerii buletinului de identitate.

Depunerea cererii

Cererea se depune personal la sediul Ambasadei.

În cazul minorilor și persoanelor plasate sub tutelă sau curatelă, în calitate de solicitant pentru eliberarea pașaportului acționează reprezentantul legal al acestuia.

Documente necesare

I. Pentru persoanele care au împlinit 18 ani
Prezența persoanei este obligatorie. În cazul documentării primare cu buletin și pașaport, prezența unui părinte sau rude de gradul I-III este obligatorie

 1. Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 2. În cazul documentării primare cu buletin și pașaport, se prezintă certificatul medical ce atestă grupa sangvină;
 3. Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 4. Certificat de naștere;
 5. Certificat de căsătorie/divorț/deces al soțului.

II. Pentru copiii care au împlinit 16 ani
Prezența copilului este obligatorie, însoțit de un părinte (sau reprezentant legal)

 1. Buletin de identitate valabil, cu fișa de însoțire;
 2. În cazul documentării primare cu buletin și pașaport se prezintă certificatul medical de confirmare a grupei sangvine;
 3. Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 4. Fotografie 10x15cm, imprimată pe hârtie fotografică mată sau semimată (vezi aici cerințele de calitate);
 5. Certificat de naștere moldovenesc;
 6. Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 7. Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților (dacă părinții nu sunt căsătoriți sau dacă sunt divorțați este necesară prezentarea Declarației autentificate de notar, traduse și legalizate la Foreign Affairs, Trade and Development Canada, prin care părintele care nu este prezent, își exprimă consimțământul pentru perfectarea pașaportului copilului (declarația poate fi perfectată și la Ambasadă cu prezența obligatorie a părintelui declarant. Prezentarea declarației nu este necesară în cazul în care părintele solicitant prezintă hotărârea instanței de judecată din Republica Moldova privind desfacerea căsătoriei și încredințarea copilului spre creștere părintelui care depune cererea de perfectare a pașaportului));

III. Pentru copiii care au împlinit 10 ani:
Prezența copilului este obligatorie, însoțit de un părinte (sau reprezentant legal)

 1. Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 2. În cazul primei documentări cu pașaport, se prezintă certificatul medical ce atestă grupa sangvină;
 3. Fotografie 10x15cm, imprimată pe hârtie fotografică mată sau semimată (vezi aici cerințele de calitate);
 4. Certificat de naștere moldovenesc;
 5. Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 6. Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților(dacă părinții nu sunt căsătoriți sau dacă sunt divorțați este necesară prezentarea Declarației autentificate de notar, traduse și legalizate la Foreign Affairs, Trade and Development Canada, prin care părintele care nu este prezent, își exprimă consimțământul pentru perfectarea pașaportului copilului (declarația poate fi perfectată și la Ambasadă cu prezența obligatorie a părintelui declarant. Prezentarea declarației nu este necesară în cazul în care părintele solicitant prezintă hotărârea instanței de judecată din Republica Moldova privind desfacerea căsătoriei și încredințarea copilului spre creștere părintelui care depune cererea de perfectare a pașaportului).

IV. Pentru copiii mai mici de 10 ani:
Prezența copilului este obligatorie, se prezintă unul din părinți (sau un reprezentant legal)

 1. Pașaportul actual (în cazul în care pașaportul a fost pierdut sau sustras, la Ambasadă se va completa declarația de pierdere);
 2. În cazul primei documentări cu pașaport, se prezintă certificatul medical ce atestă grupa sangvină;
 3. Fotografie 10x15cm, imprimată pe hârtie fotografică mată sau semimată (vezi aici cerințele de calitate);
 4. Certificat de naștere moldovenesc;
 5. Buletinul de identitate sau pașaportul moldovenesc al părintelui care depune cererea;
 6. Certificat de căsătorie/divorț moldovenesc al părinților(dacă părinții nu sunt căsătoriți sau dacă sunt divorțați este necesară prezentarea Declarației autentificate de notar, traduse și legalizate la Foreign Affairs, Trade and Development Canada, prin care părintele care nu este prezent, își exprimă consimțământul pentru perfectarea pașaportului copilului (declarația poate fi perfectată și la Ambasadă cu prezența obligatorie a părintelui declarant. Prezentarea declarației nu este necesară în cazul în care părintele solicitant prezintă hotărârea instanței de judecată din Republica Moldova privind desfacerea căsătoriei și încredințarea copilului spre creștere părintelui care depune cererea de perfectare a pașaportului).

Termene și condiții de eliberare a pașaportului biometric

Termenul indicativ de livrare a pașaportului biometric în Canada este de 3,5 luni din data depunerii cererii la sediul Ambasadei. În cazul depunerii concomitente a cererii de perfectare a buletinului de identitate și a cererii de perfectare a pașaportului biometric, termenul indicativ de livrare a pașaportului biometric în Canada se extinde cu 1 lună.

Ambasada întreprinde toate eforturile pentru a garanta procesarea rapidă a cererilor de perfectare a pașapoartelor biometrice. Totuși, Ambasada nu poate garanta o dată exactă de primire a pașaportului în străinătate. Termenul de livrare a pașaportului în străinătate specificat mai sus este unul indicativ și poate varia. Misiunea diplomatică încurajează cetățenii să ia în considerare depunerea cererii de perfectare a pașaportului cu cel puțin 5 luni înainte de data la care se preconizează utilizarea noului document sau cu cel puțin 6 luni înainte în cazul documentării simultane cu buletin de identitate și pașaport.

Pașaportul biometric nou se eliberează titularului sau reprezentantului legal al acestuia contra semnătură.