Cadrul juridic bilateral

  • Declaraţia Comună privind stabilirea relaţiilor diplomatice între Republica Moldova şi Canada (semnată la Ottawa pe data de 20.02.1992);
  • Convenţia între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Canadei pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit (semnată la Chişinău pe data de 04.07.2002).
  • La 12 decembrie 2013, dna Natalia GHERMAN, Ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova și dl Ed FAST, Ministrul pentru comerț internațional al Canadei au semnat la Ottawa Declarația de intenții între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Canadei privind încheierea negocierilor pe marginea Acordului bilateral privind promovarea și protejarea investițiilor străine.