Anunţuri

Anunț!

Începând cu 10 octombrie 2018 sunt în vigoare modificările și completările introduse recent în Legea Republicii Moldova privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte.

Astfel, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova se eliberează pe un termen de 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.

În cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani pașaportul se eliberează pe un termen de 7 ani, iar persoanelor cu vârsta sub 7 ani - pe un termen de 4 ani.

Modificările mai prevăd și aplicarea semnăturii titularului care a împlinit vârsta de 14 ani, iar în cazul titularului cu vârsta sub 14 ani și al celui care nu poate aplica semnătura sa, se va aplica un simbol special în condiţiile stabilite de Guvern.

Totodată, în noile acte de identitate nu se vor mai indica grupa sangvină și naționalitatea cetățeanului.

http://lex.justice.md/index.php…

LEX.JUSTICE.MD
lex.justice.md