Prestatea serviciilor consulare în alte orașe

În cazul prestării serviciului consular în afara sediului Ambasadei, la deplasarea funcționarului consular în teritoriu, taxele specificate în tabelul de mai sus vor fi majorată după cum urmează: Tariful în CAD
Servicii prestate în or. Montreal și alte localități situate la o distanță de ≤ 200 km de or. Ottawa 6
Servicii prestate în or. Toronto și alte localități situate la o distanță de ≥ 200 km de or. Ottawa 9