Acte notariale

Utilizarea în Republica Moldova a actelor notariale întocmite pe lângă un notar public canadian

Actele notariale întocmite pe lângă un notar public canadian (Notary Public) sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova cu condiția confirmării autenticității lor prin supralegalizare.

Consultați aici informația cu privire la procedura de supralegalizare a actelor oficiale canadiene.

Actele întocmite pe lângă un notar public canadian care nu conțin un text în limba română, urmează a fi traduse de către un traducător autorizat din Canada sau din Republica Moldova. Traducerile întocmite de un traducător autorizat din Canada urmează a fi supuse supralegalizării împreună cu actul notarial original.

Întocmirea actelor notariale la Ambasada Republicii Moldova în Canada

În conformitate cu legislația în vigoare, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate pot perfecta, la cerere, următoarele categorii de acte notariale:

 • Autentificarea procurii
 • Autentificarea testamentului
 • Autentificarea contractului (cu excepția contractului de înstrăinare a bunurilor imobile și a contractului de gaj)
 • Luarea măsurilor de pază a bunurilor succesorale
 • Legalizarea semnăturilor pe documente, inclusiv pe:
  • - declarația de renunțare/acceptare a moștenirii
  • - declarația de acord la vânzarea bunurilor imobile deținute în proprietate comună în devălmășie
  • - declarația părintelui sau tutorelui copilului minor cu privire la numirea unui însoțitor pentru ieșirea și/sau intrarea copilului minor în/din Republica Moldova
  • - declarația părintelui privind exprimara acordului pentru stabilirea copilului cu domiciliul permanent în străinătate (emigrarea autorizată).
  • - cereri de orice tip
 • Legalizarea copiilor de pe documente și a extraselor din ele
 • Efectuarea și legalizarea traducerii documentelor și a extraselor din ele
 • Certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege:
  • - certificarea faptului aflării persoanei în viață, faptului aflării persoanei într-un anumit loc
  • - certificarea identității persoanei cu persoana înfățișată în fotografie
  • - certificarea timpului (datei) prezentării documentului
 • Primirea documentelor la păstrare
 • Eliberarea duplicatelor actelor notariale întocmite de misiunea diplomatică sau de oficiul consular respectiv
 • Întocmirea protestelor de mare
 • Asigurarea probelor

Depunerea cererii

Actul notarial se perfectează cu prezența obligatorie a solicitantului în fața funcționarului consular al misiunii diplomatice.

Acte notariale pot fi solicitate:

 1. la sediul Ambasadei conform programului stabilit
 2. în cadrul orelor de audiență organizate de Ambasadă în teritoriu:
  • - Montreal (periodicitate lunară). Pentru programare vă rugăm să contactați asociația „Comunitatea Moldovenilor din Quebec” (date de contact pe http://www.moldovaquebec.ca)
  • - Toronto (periodicitate trimestrială). Pentru programare vă rugăm să contactați asociația „Moldova Canada Link” (date de contact pe http://moldovacanadalink.ca)

Acte necesare

Solicitantul de servicii notariale va avea asupra sa:

 • actul de identitate: pașaportul cetățeanului Republicii Moldova sau buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova;
 • dovada achitării taxei consulare.

Cerearea de servicii notariale poate fi depusă de către cetățeanul Republicii Moldova și în lipsa actelor de identitate. În acest caz, Ambasada stabilește identitatea persoanei pe baza informației din Registrul de stat al populației.

Cererea de servicii notariale în lipsa actelor de identitate se depune exclusiv la sediul Ambasadei.

Documente necesare pentru unele categorii de acte notariale

Autentificarea procurii

 • paşaportul sau buletinul de identitate;
 • fotocopia buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei care urmează a fi împuternicită;
 • actul doveditor al dreptului de proprietate (pentru procurile de gestionare și/sau înstrăinare a bunurilor imobile sau a mijloacelor de transport);
 • dovada achitării taxei consulare în mărimea stabilită.

Întocmirea declarației părintelui privind numirea unui însoțitor pentru copilul minor la ieșirea/intrarea din/în Republica Moldova

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil;
 • certificatul de naştere al minorului;
 • fotocopia paşaportului valabil al minorului;
 • fotocopia paşaportului valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei care urmează a fi împuternicită să călătorească cu minorul;
 • dovada achitării taxei consulare în mărimea stabilită.

NOTĂ: În conformitate cu art. 1(2) din legea Republicii Moldova nr. 269, din 09.11.1994 „Cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova”:

 • - părintele poate călători în străinătate cu copilul minor fără declarație de acord semnată de cel de-al doilea părinte
 • - este suficientă semnătura unui singur părinte pe declarația privind numirea unui însoțitor pentru copilul minor.

Întocmirea declarației privind acceptarea/renunțarea la moștenire

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil;
 • fotocopia certificatului de deces;
 • fotocopia paşaportului sau buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei în favoarea căreia se renunţa la succesiune, după caz;
 • dovada achitării taxei consulare în mărimea stabilită.

Întocmirea altor declarații sau cereri

 • paşaportul sau buletinul de identitate valabil;
 • fotocopia paşaportului sau buletinului de identitate valabil (sau datele de identitate exacte) al persoanei în interesul căreia se întocmeşte declaraţia;
 • dovada achitării taxei consulare în mărimea stabilită.